30

اطلاع رسانی

حضور هیئت شبیه خوانی حضرت علی اصغر (ع) ورپشت در برنامه پنجشنبه های اصفهان به دعوت اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداری اصفهان

سپتامبر 8, 2019

هیئت شبیه خوانی حضرت علی اصغر (ع)

حضور هیئت شبیه خوانی حضرت علی اصغر (ع) ورپشت در برنامه پنجشنبه های اصفهان به دعوت اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداری اصفهان
سپتامبر 8, 2019

مراسم زنجیر زنی صبح تاسوعا و عاشورای حسینی

مراسم زنجیر زنی صبح  تاسوعا و عاشورای حسینی حرکت دسته عزاداری ساعت ۸:۳۰ صبح از گلستان شهدای روستای ورپشت همراه با قرائت زیارت عاشورا
سپتامبر 7, 2019

اطلاعیه شماره ۱