هنرهای اجرائی روستا

تئاتر واژه‌ای است یونانی در لغت به معنای چیزی که به آن نگاه می‌کنند. در فارسی به تئاتر «نمایش» می‌گویند.فضاهای فرهنگی و هنری در روستاهای سراسر ایران به خصوص در دیار ماکمتر وجود دارد وجوانان روستائی کمترین دسترسی را به این امکانات دارند .

هنرتئاتر در روستای ......... پیشینه  طولانی داشته است که تقریبا به سالهای .... بر می گرده و از انجا که تئاتر ها و بالاخص تئاتر های طنز باعث شور و نشاط خاصی در بین مخاطبان می شود ، این امر در روستا با استقبال جوانان همراه است.