پارکها و مناطق حفاظت شده

یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی ....... که در .......... جا دارد پارک طبیعی ....... است. این منطقه حدود ... کیلومتر با روستا فاصله دارد. بعد از طی این مسافت باید ماشین را پارک کنید و باقی مانده مسیر که ... کیلومتر است رو پیاده طی کنید. این منطقه شامل ................ است و امکانات ذیل را در خوود جای داده است:     بکر و دست نخورده بودن این منطقه، پرتردد و پر بازدید نبودن و سکوت عجیبی که در آن حکمفرماست آرامش عجیبی به شما هدیه می کند.برای رسیدن به زیباترین پدیده و جاذبه طبیعی این روستا، باید به .............. سفر کنید. بعد از وارد شدن به ................و بعد از طی کردن حدود ... کیلومتر از جاده،             و عبور از ........... به این پارک طبیعی میرسید. اگر قصد سفر به این منطقه را دارید باید امکانات ذیل را همراه داشته باشید: به علت کوهستانی بودن منطقه بین طلوع تا غروب آفتاب از محیط طبیعی و دلپذیر این مکان استفاده کنید و وسایل و لوازم مناسب از قبیل کفش، لباس و... به همراه داشته باشید. احتیاطات: