وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

روستای ...... یک منطقه (کوهستانی) و در( دامنه های کوه های .......) قرار دارد دارای آب و هوایی از نوع (سرد و خشک کوهستانی) با تابستانهای (معتدل و ملایم) و زمستانهای (بسیار سرد) می باشد. میزان بارش در این روستا بعلت (کوهستانی) بودن و قرار گرفتن در (دامنه کوه.....) نسبتاَ (بالاست). چگونگی وزش باد با موقعیت جغرافیایی و چهره کلی عوارض و پستی و بلندیها در ارتباط تنگاتنگ می باشد. جریان هوای (شمال و شمال غربی )که از (مهر ماه) شروع و تا (اواسط بهار) ادامه دارد موجب (ریزش باران) و حاکمیت هوای سرد در منطقه می گردد و جریان هوای گرم و خشک که از (اواسط بهار) شروع تا (اواخر تابستان) ادامه پیدا می کند از ناحیه (کویری) ایران به منطقه جریان دارد البته (وجود کوه های گنبدی شکل) و (باغهای بزرگ و سر سبز )تا حدودی از گرمای آن می کاهد ولی باز هم تأثیر می گذارد. وجود (دره های بزرگ و کوچک)،( رودهای دائمی در روزها و شبها) (جریان نسیم کوه به دره، دره به کوه )به خوبی حس می گردد. جریان عمومی باد موجود در منطقه بادهای (غربی) می باشد. (۳ )عامل مهم (ارتفاعات، دشت کویر و بادهای باران آور غربی) نقش عمده ای در تعیین آب و هوای روستای ...... دارند . این روستا در فصول سرد متأثر از سیستمهای (شمالی، شمال غربی و جنوب) می باشد این امر سبب شده که آب و هوای آن در زمستان (سرد و خشک )و در تابستان نیز بعلت پیشروی آب و هوای گرم و خشک (همراه با غبار) در هوا می باشد (البته وجود این ۲ جریان آب و هوا موجب تعدیل هوا در کلیه فصول سال نیز شده است(.