گزارش عملکرد ششماهه اول ۱۳۹۶

راه :

پیگیری پل زیر گذر
اصلاح ورودی روستا

آب:

پیگیری افزایش حق آبه و سهم آبه کشاورزان از محل سد شهید محمد منتظری
پیگیری واگذاری حق آبه ازمحل احداث تونل گلاب ، لایروبی قنوات و اصلاح آن با کول گذاری
پیگیری انتقال مسیر کانال آب کشاورزی از مسیر جاده تونل به سمت صحرای لورک 

سایر مشكلات:

آسفالت کوچه های فرعی
 اصلاح و بهسازی پیاده روها(پیاده روهای خیابان امام علی(ع) و میدان امام حسین (ع)) با همکاری بنیاد مسکن اصلاح گردید.
 توسعه منطقه کارگاهی و اصلاح معابر
 توسعه شهرک شهدا و اصلاح معابر شهرک
 پارکینگ کامیون ها
 اصلاح شکستگی انشعابات آب فرسوده برخی از معابر* انجام شد
 جابه جایی تیرهای برق مانع و روشنایی معابر*انجام شد