خلاصه ای از تاریخچه  دهیاری روستا و اهداف آن 

در سال 1377 با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور اجازه داده شد به منظور اداره ی امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل و با درخواست اهالی روستا و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس کند. اساس نامه ی دهیاری ها در سال 1380 به تصویب هیات وزیران رسید و طبق این مصوبه دهیاری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود. طبق قانون، دهیاری می تواند در همه روستاهای دارای شورا تاسیس شود . دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمکهای دولتی به منظور رفع نیازمندیهای مردم از جمله جمع آوری زباله، ارائه خدمات عمومی و توسعه  معابر ، ایجاد فضای سبز و پارک به اقداماتی انجام داده اند. دهیار در روستا بسان شهردار در شهر است همانگونه که  امروزه شهری بدون شهردار قابل تصور نیست درآینده نه  چندان دور به ویژه در روستاهای بزرگ امکان اداره روستاها بدون متولی و مدیر واحد سخت خواهد بود.

 دهیاری ورپشت دارای درجه 5 و سال تاسیس آن مربوط به سال 1381 می شود .ساختمان فعلی دهیاری در سال 90 تعمیر و به بهره برداری رسید .ساختمان قبلی دهداری سابق هم اکنون به عنوان دفتر شورا اسلامی مورد استفاده میباشد. متراژ زیر بنای ساختمان دهیاری (مجموع دو ساختمان ) 216 مترمربع میباشد.

................................................................................................................................................................................................................................................................