مراکز بهداشتی و درمانی

مركز بهداشتي روستا (تعداد – افراد فعال – خدمات قابل ارائه – برنامه زمانبندي حضور) مرکز بهداشتی روستا شامل خانه بهداشت و بهداری روستا (مرکز بهداشت ) میباشد  (دو ساختمان مجزا) .بهداری روستا همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ پذیرای مراجعه کنندگان میباشد .از جمله خدمات قابل ارائه در این مرکز ، حضور پزشک خانواده ، ماما، داروخانه ، دندانپزشک ، بهداشت یار محیط  و کاردان مبارز است .

 

روز هفته شیفت کاری ساعت حضور روستا ادامه برنامه حضور
شنبه ۸ تا ۱۶ ۸تا ۱۲ جعفرآباد ۱۲ به بعد ورپشت کاردان حرفه ای
یک شنبه ۸تا۱۶ ۸تا۱۲ ورپشت ۱۲ به بعد تندران پرستار،ماما، داروخانه ،دندانپزشک، بهداشت یار محیط
دو شنبه ۸ تا۱۶ ۸ تا ۱۲ تندران ۱۲ به بعد ورپشت کاردان مبارز، کاردان حرفه ای
سه شنبه ۸تا ۱۶ ۸تا ۱۲ ورپشت ۱۲ به بعد جعفرآباد پرستار،ماما، داروخانه ،دندانپزشک
چهار شنبه ۸تا ۱۶ ۸تا ۱۲ خمیران ۱۲ به بعد ورپشت کاردان حرفه ای، کاردان مبارز
پنج شنبه ۸تا ۱۶ ۸تا ۱۲ ورپشت پرستار،ماما، داروخانه ،دندانپزشک، کاردان مبارز، بهداشت یار محیط

بهداشت یار محیط یک هفته درمیان ، کاردان مبارز روزهای فرد و دندانپزشک روزهای زوج در مرکز بهداشت ورپشت حضور دارند.

مهم ترین خدمات قابل ارائه مرکز بهداشت : دانپزشکی، مراقبت سالمندی ، مراقبت فشار خون ، مراقبت دیابتی ، مراقبت اطفال ، مراقبت اعصاب و روان ، مراقبت میان سالان ، مراقبت قبل بارداری و بارداری، مراقبت بعداز زایمان ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط، کلر سنجی، بازدید از اماکن (مساجد ، مغازه ها، و…..) مراقبت از دانش آموزان مدارس، بیماری واگیر دار و غیر واگیر دار و………

خانه بهداشت روستا از ساعت ۸ صبح تا ۱۵:۳۰ دقیقه هر روز فعالیت مینماید.داری سه بهوز (دو خانم و یک آقا ) میباشد .از مهمترین فعالیت ایشان تشکیل پرونده خانوار، مراقبت های بارداری (قبل و بعد از زایمان) ، مراقبت کودکان و سالمندان ، بهداشت محیط ، بازدید از اماکن و مغازه ها ، مراقبت فشار خون و دیابت و…….

حمام ، غسالخانه و گورستان :

داری دو باب حمام عمومی مرمت شده در سال ۱۳۸۷  به مساحت ۲۴/۳۱۳ متر مربع

روستا به مساحت ۷۱ متر مربع زیر بنا در محل گلزار شهدا

 

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
مرکز بهداشتی درمانی
 ۸-۱۵
 
خانه بهداشت
 ۸-۱۵:۳۰
دندانپزشک
تسهیلات زایمانی
 آمبولانس
آزمايشگاه
داروخانه