سالن ورزشی از مهم ترین امکانات ورزشی روستا می توان به سالن چند منظوره شهدای ورپشت که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان اصفهان بود اشاره نمود.این سالن با زیر بنایی بالغ بر ۶۶۲ متر مربع در خیابان تختی محله وکیل آباد احداث و زیر نظر امور ورزش و جوانان اداره میگردد (سالن به صورت استیجاری در اختیار دهیاری میباشد)

مسئول سالن جناب آقای نصراله مهدوی

مشخصات مراکز ورزشی روستا
تصویر نام مرکز ورزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 سالن چند منظوره شهدای ورپشت  نصراله مهدوی