کتابخانه عمومی آیت اله صدر روستای ورپشت در سال ۵۸ تاسیس گردید .این کتابخانه زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می گردد .تعداد ۱۷۰۰ جلد کتاب فارسی هم اکنون در این کتابخانه موجود است .مساحت این کتابخانه ۵۰۰ متر مربع واقع در محل مسجد جامع روستای ورپشت با سالن مطالعه مجزا میباشد.

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری

 کتابخانه عمومی آیت اله صدر