روستای ورپشت از شمال به جاده داران به اصفهان ، از جنوب به جاده حسن آبادآبریزه ، از غرب به جاده روستای خمیران و تندران ، از شرق به جاده رضوانشهر ارتباط برقرار مینماید. فاصله این روستا تا مرکز بخش و مرکز شهرستان 9 کیلومتر میباشد . وضعیت راههای داخل روستا بدین قرار میباشد: طول کلی معابر : 190306 مترمربع طول معابر آسفالته : 127864 مترمربع طول معابر خاکی :62442ُ مترمربع