اطلاعات جغرافیایی روستا

این روستا در منطقه ای کوهستانی و معتدل که در عرض ۳۲درجه و ۴۴دقیقهٔ شمالی و در طول ۵۱ درجه و ۴دقیقهٔ شرقی قرار گرفته، بیشتر زمین‌های آن از تپه و ماهور تشکیل شده که خود مشکلی است بزرگ، در فصل زمستان بخصوص هنگام بارش برف که عبور و مرور به سختی انجام می‌گیرد. مساحت روستا 000/115/1 مترمربع میباشد که از شمال به جاده داران به اصفهان ، از جنوب به حسن آبادآبریزه ، از غرب به روستای خمیران و تندران ، از شرق به رضوانشهرو جاجا منتهی میگردد. ارتفاع روستا از سطح دریا به 2030 متر میرسد و این خود دلیل بر آب و هوای نیمه خشک و صحرایی است . روستای ورپشت در دهستان ورپشت و در فاصله 9 کیلومتری از مرکز شهرستان و در جنوب غربی آن واقع شده است و براساس سرشماری مرکز آمار ایران دارای جمعیت 2759 نفر .تعداد مرد 1391 نفر و تعداد زن 1368 با تعداد 975 خانوار میباشد. بر اساس مطالعات و بررسی های نقشه های زمین شناسی این روستا از نظر زمین شناسی مربوط به دوران دوم زمین شناسی بوده است.روستای ورپشت در اقلیم نیمه صحرایی و خشک است .منابع تامین آب این روستا از طریق چاه و قنات است .از نظر خاک شناسی خاک این منطقه دارای کیفیت متوسطی میباشد و اسیدیته خاک در حد معمول است .خاک دارای رنگ قهوه ای تیره مایل میباشد که برای عملیات کشاورزی مناسب است.پوشش گیاهی این منطقه از نظر گیاهان مرتعی مانند کتیرا، خاک شیر ، بابونه ، خارشتر ، شیرین بیان ، بومادران و ...است و هم چنین درختان سنجد ، بید مجنون ، انجیر ، بادام و.... در این منطقه موجود می باشد.